Rolling Star (Theme from Bleach)

Автор мелодии: Yui
Guitar Intro
-4 -5 6 -5
4 -5 6 -5
4 -5 6 -5
-3 -4 7 -4 7

-4 -5 6 -5
4 -5 6 -5
4 -5 6 -5
-3 -4 7 -4 7 -4
7 -4 7 -4 7 -4

8  8  8  8 7  -9 8 7 -8 -6
Mou ga-men bak-ka shi-te-ra-nai yo.
8 8 8 8 8 8 8 8 -9 8 7 -6
I-i-ta-i ko-to wa i-wa-na-ku-cha.

8 8 8 8 8  7 -9 8 7 -8 -6
Ka-e-ri-mi-chi yuu-gu-re no basu tei
8 8  8 8  8 8 8 8 -9 8  7 
O-chi-kon-da se-na-ka ni bye bye bye.

7 -8 7 -7  -7  7
Ki-mi no fight-ing pose
-7 -7 -7 7  8 7
mi-se-na-kya, oh oh.

-6 8 -8 8 -8 8 -8 8 -8 8 9 -8 8
Yu-me ni ma-de mi-ta you na se-kai w--a.
8 8 8 -8 7 -8 7 -8 7 -8 7 -8 -8 8 -8  7 7
A-ra-so-i mo na-ku he-i i-wa na n-i-chi-jo-u.

8 -8 8 -8 8 -8 8 -8 8 9 -8 8
De-mo gen-ji-tsu wa hi-bi to-ra-bu-tte.
8 8 8 -8 7 -8 7 -8 7 -8 7
Ta-ma ni ku-yan-da-ri sh-i-te-ru 
8  8  9  8  -8
son-na roll-ing days.

Добавить комментарий