HARMONICA.RU > Табы для губной гармошки > Pearly Shells (Pupu O Ewa)

Pearly Shells (Pupu O Ewa)

Burl Ives

Неопределенный Блюзовая Неопределена
Неопределен Bb Неопределено
PEARLY SHELLS
(Webley Edwards / Leon Pober)

Billy Vaughn
Burl Ives

 5 6   7   -8  8  6 6
Pearly shells from the ocean
 7 7  -7 -7  -6
Shining in the sun
 -7-7 7  7  -8
Covering the shore
 5 6 7  7
When I see them
-8  8  -9  -9  8 -9 -9  -9
My heart tells me that I love you
 7  -8  8  8  -9-8  -7 6  7
More than all the little pearly shells

 7  -8 7 -7 b-7 -7 b-7-7 b-7 -7
For ev'ry grain of sand up-on the beach
 -6 -6 6  6 b6  6
I've got a kiss for you
 7  -8  7  -7 b-7 -7 b-7
And I've got more left ov-er 
-7  b-7 -7 b-7  -6 -6  -7 7  -8
For each star that twinkles in the blue

 5 6  7
Pearly shells
 7 7  -7 -7 -6
Shining in the sun
 -7-7 7  7  -8
Covering the shore
 5 6 7  7
When I see them
-8  8   -9 -9  8 -9 -9 -9
My heart tells me that I love you
 7  -8  8  8  -9 -8 -7 6  7
More than all the little pearly shells

Pupu a o Ewa
I ka nuku
E lawe mai
Ahe aina
Mai no
Ala hula puuloa he ala hele no kaahupahau

I apau huna one i ka kahakai
Ua honi nau
Ho'i koe lawa na
Pakahi hoku 'i ka lani
Puhau
Ala hula puuloahe ala hele no kaahupahau

Добавил: ?, 2011.11.05

Добавить комментарий