Blåsippor uti backarna står

12 Hole Chromatic (std 48) Key of C


+5< -5 +6 -6< +6 -5 -5 -7 +7< -8 -7 
Blåsippan ute i backarna står
-6< -6< +6 +6 +6 +6 +7 -6< -7 +7 
niger och säger: ”Nu är det vår!”
-5 +6 -6< -6< +6 -6< -6< +6 -5 -8 
Barnen de plocka små sipporna glatt,
-7< -8 -9 +9< -8 -7 -8 -7 +7 -4 
rusa sen hem under rop och skratt.
+5< +5< -5 -5 -5 -5 -7 +7< -8 -7 
”Mor, nu är våren kommen, mor
-6< -6< +6 +6 +6 +6 +7 -6< -7 +7
 nu få vi gå utan strumpor och skor.
-5 +6 -6< -6< +6 -6< -6< +6 -5 -8 
Blåsippor ute i backarna stå,
-7< -8 -9 +9< -8 -7 -8 -7 +7 -4 
ha varken skor eller strumpor på
+5< +5< -5 -5 -5 -5 +6 -6< +6 -5 
Mor i stugan, hon säger så:
-5 +6 -6< -6< +6 -6< -6< +6 -5 -8 
”Blåsippor aldrig snuva få.
-7< -8 -9 +9< -8 -7 -8 -7 +7 -4
Än få ni gå med strumpor och skor,
+5< +5< -5 -5 -5 -5 -7 +7< -8 -7 
än är det vinter kvar” säger mor
Жанр: Фолк
Тип гармошки: Хроматическая

Добавить комментарий