Vi äro musikanter

-5 +7 -6< +7 -7 -8 -8
Vi äro musikanter
-7 +7 -7 -8 +7
Allt ifrån Skara borg 
-5 +7 -6< +7 -7 -8-8
Vi äro musikanter
-7 +7 -7 -8 +7 
Allt ifrån Skara borg
-8 -9 -8 -9 -7 -7 -7 -7 -8
Vi kan spela fiolioliolej,
-7 +7 -8 -9 -8 -9 -7 -7 -7
vi kan spela basfiol och flöjt.
-7 +7 -5 +7 +7 +7 -7 -8 -8 -7
Och vi kan dansa bomfaderalla,
-7 -7 -7 +7  +7 +7 -5 +7 -5 
bomfaderalla, bomfaderalla
+7 -7 -8 -8 -7 -7 -7 -9 +7 -8 -9 -8 -9 -7 
vi kan dansa bomfaderalla,bomfaderallanlej.
-7 -7 -7 -8 -7 +7 -8 -9 -8 -9
Vi kan spela fiolioliolej
-7 +7 -8 -9 -8 -9 -7 -7 -7
vi kan spela basfiol och flöjt.
+7 -7 -8 -8 -7 -7 -7 -9 +7 -8 -9 -8 -9 -7 -7 -7 -7 +7  +7 +7 -5 +7 -5

Och vi kan dansa bomfaderalla,bomfaderalla,bomfaderalla,
+7 -7 -8 -8 -7 -7 -7 -9 +7 -8 -9 -8 -9 -7 
vi kan dansa bomfaderalla,bomfaderallanlej.
Тип гармошки: Хроматическая
Ключ гармошки: C

Добавить комментарий