Tore Tang

Автор мелодии: Mods
(Ver. 1)
5 -5 5 4 4 4 -4 5 -4 4
Når han går adle snur å ser på han
-4 5 -4 3 3-3 4 -4 4
E'kje løye det, så stygge som han e'
5 -5 5 4 4 4 4 -4 5 -4 4
Han forstår dei kankje akseptera han
4 -4 5 -4 3 3 -3 4 -4 4
Har ingen fortid å se tebage på
4 4 4 -4 4 4 4 -4 -4 -4 5 -4
Men han seie det at med døden får eg fred
4 -4 6 5 5 -4 4 -4 4 
Då ska' ingen plaga meg igjen
4 4 -4 4 -4 -4 -4 5 6 5 -4 4
Eg ska ha ro, der kor eg og Jesus ska bo

(Ref.)
6 6 6 5 -5 5 4
Tore Tang en gammal mann
6 6 6 5 -5 6 6
Heile byen kjenner han
5 -5 6 5 6 -6 6 -5 5 -4
Han som lever på gammalt brød og vann
5 6 -6 6 -5 5 5 -5 -4
Kor han kommer fra vet bare han
4 4 4
Tore Tang

(Ver. 2)
5 -5 5 4 4 4 4 4 -4 5 -4 4
År har gått siden Tore Tang var spelemann
4 4 -4 5 -4 3 3 -3 4 -4 4
Det e den einaste jobben han har hatt
5 5 -5 5 4 4 4 4 -4 5 -4 4
Når Tang e død, går arven til gitaren hans
4 4 -4 5 -4 3 3 -3 4 -4 4
Det e den einaste vennen han har hatt
4 4 -4 4 4 -4 -4 -4 5 -4
Han vente på, den dagen han skal få
4 -4 6 5 5 -4 4 -4 4
Tror han, egen hybelleilighet
4 4 -4 4 4 -4 -4 -4 5 6 5 -4 4
Kor Tid det blir, det e det ennå ingen som vet


(Ref.)


(Ver. 3)
5 -5 5 4 4 4 -4 5 -4 4
Når han går adle snur å ser på han
-4 5 -4 3 3-3 4 -4 4
E'kje løye det, så stygge som han e'
5 -5 5 4 4 4 4 -4 5 -4 4
Han forstår dei kankje akseptera han
4 -4 5 -4 3 3 -3 4 -4 4
Har ingen fortid å se tebage på
4 4 4 -4 4 4 4 -4 -4 -4 5 -4
Men han seie det at med døden får eg fred
4 -4 6 5 5 -4 4 -4 4 
Då ska' ingen plaga meg igjen
4 4 -4 4 -4 -4 -4 5 6 5 -4 4
Eg ska ha ro, der kor eg og Jesus ska bo
Тип гармошки: Блюзовая
Ключ гармошки: C

Добавить комментарий