Tir’ Na Noir

Vamp

Неопределенный Блюзовая Для начинающих
Неопределен C Неопределено
A song by the norwegian band "Vamp". The melody is beautiful and not
hard to play. Im sorry that i didnt find any MIDI file, but it should
be possible to download it.


4 -4 5 -6 6 5 4 -4 5 -4 4 3
Det e svart  November havet knuse mot strand
3 -3 4 5 -4 4 -4 5 -5 5 -4
Ein forliste drøm frå eit sommargrønt land
4 -4 5 -6 6 5 4 -4 5 -4 4 3
Men eg huske ennå vare Mary McKear
3 -3 4 5 -4 4 -3 4
Långt vest i Tir’ Na Noir

5 -5 6 5 6 -6 -6 -6 -6 6 5 -4
Va du drøm, va du te, va du hud, va du blod
5 -5 6 5 6 -6 -6 -6 -6 6 5 -4
Eg kan høra deg le, eg kan huska eg lo
4 -4 5 -6 6 5 4 -4 5 -4 4 3
Bakom horisontar så forvitra og glir
3 -3 4 5 -4 4 -3 4
E du min, min Mary McKear


....

Добавил: ?, 2011.11.05

Добавить комментарий