Suo Gan

Фолк Хроматическая Для начинающих
Неопределен E Неопределено
Suo gan

4 -4  5  6 -4 4  5 -4 4  -4 5  6 -4 5  4
Hu-na blen-tyn yn fy myn-wes Clyd a chyn-nes yd-yw hon;

4   -4  5  6  -4  4 5 -4 4  -4 5  6 -4  5 4
Brei-chiau mam sy'n dynn am-da-nat,Car-iad mam sy dan fy mron;

5 -5  6  5 -6  -5 6  5  5 -5  6 5 7 -6 6
Ni cha' dim am-haru'th gyn-tun,Ni wna un-dyn â thi gam;

4  -4  5 6   -4 4  5  -4 4 -4  5 6  -4  5 4
Hu-na'n da-wel, ann-wyl blen-tyn,Hu-na'n fwyn ar fron dy fam.  Huna'n dawel, heno, huna,
  Huna'n fwyn, y tlws ei lun;
  Pam yr wyt yn awr yn gwenu,
  Gwenu'n dirion yn dy hun?
  Ai angylion fry sy'n gwenu,
  Arnat ti yn gwenu'n llon,
  Tithau'n gwenu'n ôl dan huno,
  Huno'n dawel ar fy mron?

  Paid ag ofni, dim ond deilen
  Gura, gura ar y ddôr;
  Paid ag ofni, ton fach unig
  Sua, sua ar lan y môr;
  Huna blentyn, nid oes yma
  Ddim i roddi iti fraw;
  Gwena'n dawel yn fy mynwes
  Ar yr engyl gwynion draw.

Добавил: ?, 2011.11.05

Добавить комментарий