HARMONICA.RU > Табы для губной гармошки > Samanyolu

Samanyolu

Неопределенный Блюзовая Неопределена
Неопределен Неопределенная Неопределено
7  -8 7 -7  7 -7 7 -6  -7 -6 -7 6
Sen kalbimin mehtabýsýn  güneþisin
7  -8 7 -7  7 -7 7 -6  -7  -6 -7 6  
Sen ruhumun  vazgeçilmez  bir  eþisin
6  -6 6 -5  5  7 -8  7 -7  6 -6 -7
Bir þarkýsýn sen ömür  boyu  sürecek
-6 -7 -6 6 -5  -7 7 -6  6 -5 6 5
Dudaklarýmdan  yýllarca  düþmeyecek

7 -8 7 -7  7 -7  7 -6  -7 -6 -7 6
Ruhum senin  kalbim senin ömrüm  senin
7 -8  7 -7  7 -7 7 -6  -7 -6  -7 6
Yýllar  geçse ölmeyecek  bende  sevgin
6  -6 6 -5  5  7 -8  7 -7  6 -6 -7
Bir þarkýsýn sen ömür  boyu  sürecek
-6 -7 -6 6 -5  -7 7 -6  6 -5 6 5
Dudaklarýmdan  yýllarca  düþmeyecek

7 -8 7 -7  7 -7 7 -6  -7 -6 -7  6
Uzaklara  kaçýversek  seninle  biz
7 -8  7 -7  7 -7  7 -6  -7  -6 -7 6
Birgün elbet  göze  gelir  bu  sevgimiz
6  -6 6 -5  5  7 -8  7 -7  6 -6 -7
Bir þarkýsýn sen ömür  boyu  sürecek
-6 -7 -6 6 -5  -7 7 -6  6 -5 6 5
Dudaklarýmdan  yýllarca  düþmeyecek

Добавил: ?, 2011.11.05

Добавить комментарий