HARMONICA.RU > Табы для губной гармошки > S kim čekaš dan

S kim čekaš dan

Osvajači

Рок Хроматическая Для начинающих
Неопределен C Неопределено
-5 5 -5 5 -5 4 -3 
Topli trag na usnama
-5 5 -5 5 -5 6 -6 
Miris blag u grudima
-6 -6 6 -5 5 6 -6 -5
Sve me na tebe podseća
-5 5 -5 5 -5 4 -3 
Noćas iz ništavila
-5 5 -5 5 -5 6 -6 
Opet kreće lavina
-6 -6 6 -5 5 6 -6 -5
Srce opet predoseća

7 -7 (-6) -5   -5 -5 6 -5 5 6 -5
Ouooo... sneg mi donosi zlo
7 -7 (-6) -5  -5 -5 -7 7 -6 7 -6 -5 5 
Ouooo... zar sam kriv ja za to

-7 -7 -7 7 -7 -7* -7 
Poslednji dah bi da dam
-7 -7 -6 8 -7* -7* -7 -7 
Samo da mogu da znam
-6 -6 -6 7 -7 -7* 7
Kome sad dišeš u dlan
-7 -7* -7 7 -6 -5 5 
S kim čekaš dan
-7 -7 -7 7 -7 -7* -7 
Sam sam i hvata me strah
-7 -7 -6 8 -7* -7* -7 -7 
A s neba beliće prah
-6 -6 -6 7 -7 -7* 7
Sakriti tragove sve
5 -7 7 -6 7 -6  (6 -6 7 6 -5)
Da ne nađem te
(5 -7 7 -6 7 -7 when repeting chorus at the end)

Добавил: ?, 2011.11.05

Добавить комментарий