Pipo de clown (Joop Reynolds )

Автор мелодии: Joop Reynolds
4 4 -4 5   4 -5-6 6
Pipo de clown en Mama Loe 

5 5  -4  4  -4 5 -4 4
Reizen recht door zon en regen

5   5 -4  4 5  -4 4
Langs de weide wereld wegen

4 4 -4 5   4 -5-6 6
Pipo de clown en Mama Loe 

5  5 -4 4  -4  5 -5 -5  5 -4 4
Maken van hun leven een heerlijk ratjetoe.....

Добавить комментарий