Norwgian National Anthem

6 -5  5 -4 4 -4  5 -5 6  -6 6  -5 5 
Ja vi El-sker de-tte lan-det som det sti-ger frem.

-6 6 -5  5 -4 5 -5  6  6 -6 -6 -7 7
Fur-et vær-bit ov-er lan-det, ned i tu-sen hjem.

7  7  -7  -7 -6 -6 6 5 6 6  -5 -5 -4 
els-ker els-ker det å ten-ke på vår far og mor

---???
Тип гармошки: Блюзовая
Сложность: Для начинающих

Добавить комментарий