Norrland

Norrland

12 Hole Chromatic (std 48) Key of C

-5< +7 -5< -7< -7< -7 
Jag minns ett land,
-7< +9 -7< -7< +7 -5< 
där tysta stjärnekvällen
-5< +7 -5< -3< -5 -6 -7< -7< +7< -6 -5< 
den mörka himlen klär i norrskensprakt
-5< -6 +7 +7< +7< +9 +9 +9 +7< -5< +5 +3< +9 
där under molnig hjälm de gråa fjällen 
+7< -7< +9 -7< +7 -5< -3< -3< +5 -5 -5< 
med isat pansar stå kring dal'n i vakt.
+7 +7 +7 +7 -8 -9 -9 -8 +7 +7 +9 
Där mången älv sig tumlar vild från hällen, 
+7< +7< +7< +9 +7 -6 -6 -5< -5 +7 
och dånet rullar vitt till fjärran trakt, 
-7< -7< +7 -5< +7 -7< -7< +7 -5< +7< +9 
där strömkarlsharpan klingar över vågen, 
-9< -9 +9 -7< -9< +7 -7< -7< -7< +7< -6 -6 -5< 
då månen kysser våta harpobågen.
Жанр: Фолк
Тип гармошки: Хроматическая
Ключ гармошки: C

Добавить комментарий