Mr & Mrs Kazoo

Автор мелодии: John Shortis
Mr & Mrs Kazoo John Shortis


 5  -4 5  6  -6  -6 -6 -6 5
Mis-ter Kaz-oo heard mis-sus kaz-oo 

 -4  4 -4 5 6 5 4
play-ing on the ra-di-o

 5  -4 5 6  -6  -6 -6 -6 5
mis-sus kaz-oo heard mis-ter kaz-oo

 -4  4 -4 5  -6  -6  6
play-ing on the late late show

 5  -4 5  6  -6 -6 5 -6 6 5
mis-ter kaz-oo said kaz-oo mar-ry me

 5  6 -6  7  -7  7  6  -5 -6  7
and she re-plied with the grea-test of glee

 4  -4  5 4  5  4 5 4  5 4  5  4
she said kaz-oo kaz-oo kaz-oo kaz-oo kaz-oo

 6   6  -6  -6
hear them buzz-ing

 5 4  5  4 5 4  5 4  5  4 5 4
kaz-oo kaz-oo kaz-oo kaz-oo kaz-oo kaz-oo

 6  6  6 -6  -6
as they go buzz-ing


5 4  5  4 5 4  5 4  5  4 5 4
kaz-oo kaz-oo kaz-oo kaz-oo kaz-oo kaz-oo
Жанр: Детские мелодии
Тип гармошки: Блюзовая
Ключ гармошки: C

Добавить комментарий