HARMONICA.RU > Табы для губной гармошки > Kad ja pođoh na Bembašu

Kad ja pođoh na Bembašu

Фолк Неопределенный Средняя
Неопределен Неопределенная Неопределено
Это известная боснийская севдалинка (традиционный жанр народной музыки из Боснии и Герцеговины), местная традиционная меланхолическая народная песня.

В начале версия для хроматической губной гармошки, внизу для диатонической без бендов.

4 -4 -3 -4 4 -4 -3 3
Kad ja pođoh na Bembašu
-5 6 -6 -7 7 -6 -6 6 6
na Bembašu na vodu
-5 6 -6 7 -6 6 -5 5 5 -5 6 -6 6 -5 4 -3
Ja povedoh bjelo janje
-4 5 -5 6 5 -4 -3
bjelo janje sa sobom
Sve djevojke bembašanke na kapiji stajahu
Samo moja mila draga na džemirli pendžeru
Ja joj rekoh dobro veče, dobro veče djevojče
Ona meni dođ doveče, dođ doveče dilberče
Ja ne dođoh prvo veče već ja dođoh sutra dan
Ali moja mila draga za drugog se udala

7 -7 -6 -7 7 -7 -6 6
-8 8 -9 -10 9 -9 -9 8 8
-8 8 -9 9 -9 8 -8 7 7 -8 8 -9 8 -8 7 -6
-7 7 -8 8 7 -7 -6

Медиа

Добавил: ?, 2011.11.05

Добавить комментарий