HARMONICA.RU > Табы для губной гармошки > Jungman Jansson (Chrom)

Jungman Jansson (Chrom)

Фолк Хроматическая Неопределена
Неопределен F Неопределено
+3 -4 -5 -5 -5 +6 -5 -5 -4 -5 +7 +7 +7 +6 -5 -4
Hej å hå, Jungman Jansson, redan friskar morgonvinden, 
+3 -3 -4 +3 +6 -5 -5 -4 +3 -3 -4 +3 -5 -4 -3
sista natten rullat undan, och Constantia skall gå. 
+3 -4 -5 -5 -5 +6 -5 -5-4 -5 +7 +7 +7 +6 -5 -5
Har du gråtit med din Stina, har du kysst din mor på kinden, 
+7 +7 -6s -3 -4 +5 -6s +6 -5 -5 +5 -3 +3
har du druckit ur ditt brännvin, så sjung hej å hå !
+3 +3 +3s
+3 -4 -5 -5 -5 +6 -5 -5-4 -5 +7 +7 +7 +6 -5 -4
Hej å hå, Jungman Jansson, är du rädd din lilla snärta, 
+3 -3 -4 +3 +6 -5 -5 -4 +3 -3 -4 +3 -5 -4 -3 
skall bedraga dig, bedraga dig, och för en annan slå ? 
+3 -4 -5 -5 -5 -5 +6 -5 -5 -4 -5 +7 +7 +7 +6 -5 -5
Och som morgonstjärnor blinka, säj, så bultar väl ditt hjärta, 
+7 +7 -6s -3 -4 +5 -6s +6 -5 -5 +5 -3 +3 
vänd din näsa rätt mot vinden, och sjung hej å hå !

+3 -4 -5 -5 -5 +6 -5 -5-4 -5 +7 +7 +7 +6 -5 -4
Hej å hå, Jungman Jansson, kanske ödeslotten faller, 
+3 -3 -4 +3 +6 -5 -5 -4 +3 -3 -4 +3 -5 -4 -3
ej bland kvinnfolk, men bland hajarna i Söderhavet blå ? 
+3 -4 -5 -5 -5 +6 -5 -5-4 -5 +7 +7 +7 +6 -5 -5
Kanske döden står och lurar bakom trasiga koraller 
+7 +7 -6s -3 -4 +5 -6s +6 -5 -5 +5 -3 +3 
- han är hårdhänt, men hederlig, så sjung hej å hå !

+3 -4 -5 -5 -5 +6 -5 -5-4 -5 +7 +7 +7 +6 -5 -4
Kanske sitter du som gammal på en farm i Alabama,
+3 -3 -4 +3 +6 -5 -5 -4 +3 -3 -4 +3 -5 -4 -3 
medan åren siktas långsamt över tinningarna grå.
+3 -4 -5 -5 -5 +6 -5 -5-4 -5 +7 +7 +7 +6 -5 -5
Kanske glömmer du din Stina för en sup i Yokohama 
+7 +7 -6s -3 -4 +5 -6s +6 -5 -5 +5 -3 +3
- Det är slarvigt, men mänskligt, så sjung hej å hå !

Добавил: ?, 2011.11.05

Добавить комментарий