Johan på Snippen

12 Hole Chromatic (std 48) Key of C

+3 +5 +5 -5 +6 +6 -6 +7 +7 +7 -6 +6 
Nu Johan på Snippen har köpt sej klaver,
+6 -5 -5 +6 -6 -6 +6 -5 +5 +6 +3 
mä åttio basar å fint faner.
+3 +5 +5 -5 +6 +6 -6 +7 +7 +7 -6 +6 
Och nu ä de' dans varje lörda gu' ger,
+6 -5 -5 +6 -6 -6 +6 -5 +5 +6 +5 
så på bönemöte går nog ingen mer.
+3+5 +5 -5 +6 +6 -6 +7 +7 +7 -6 +6 
När som Johan tar klavere mellan sina hänner, 
+6 -5 -5 +6 -6 -6 +6 -5 +5 +6 +3 
jäntera di skrattar så di visar sina tanner,
+3 +5 +5 -5 +6 +6 -6 +7 +7 +7 -6 +6 
och när han drar uppå bäljen ett drag, 
+6 -5 -5 +6 -6 -6 +6 -5 +5 +6 +5 
så blir de' dans intill ljusande dag. 
+5 +5 -6 -7 +5 +5 -6 -7 +5 +5 -6 +5 -7 -7 
Alla våra pigor liksom alla våra drängar 
+5 +5 +6 +7 +5 +5 +6 +7 +5 +5 +6 +5 +7 +7 
känner melodien liksom taktens alla svängar.
+3 -4 -5 +3 -4 -5 -6 -6 -6 +6 -5 
Johan han spelar så skjortan blir våt,
+3 +3 -4 -5 +3 +3 -4 -5 +5 +6 +5 
lägger sin själ i varenda dragspels låt.

+3  +5 +5 -5 +6 +6 -6 +7 +7 +7 -6 +6 
+6 -5 -5 +6 -6 -6 +6 -5 +5 +6 +3
+3 +5 +5 -5 +6 +6 -6 +7 +7 +7 -6 +6 
+6 -5 -5 +6 -6 -6 +6 -5 +5 +6 +5 
+5 +3 -2< +3 +3< +3 -4 +5
Жанр: Фолк
Тип гармошки: Хроматическая
Ключ гармошки: C

Добавить комментарий