HARMONICA.RU > Табы для губной гармошки > Jämtlands sången(Wedding March)

Jämtlands sången(Wedding March)

Фолк Хроматическая Неопределена
Неопределен Неопределенная Неопределено
12 Hole Chromatic (std 48) Key of C

+2 +2 -3 -3 -3 -3 -4 +5 
Så tåga vi tilsammans bort 
-4 -3 +3< -4 -4 -4 -4 +5
mellan Jämtlands gröna ängar,  
-5 +5 -4 +5 -3
bort mellan nyland, 
-3 -3 -4 +5 -4 -3 -4 +2 +2 +2 +2
som prunka fulla av bröllopsblomsters prakt. 
+2 +2 -3 -3 -3 -3 -4 +5 -4 -3 +3< -4 -4 -4 -4 +5 
Så skåda vi med gamman hän emot berg i blåa fjärran,
-5 +5 -4 +5 +6 +5 -4 -3 -4 -5 
hän över sjöar, strömmar, skogar 
-4 -3 +3< -3 -3 -4 +5 -3
jämt kring bygder p vakt.
+6  +6 +6 +6 -5 +6 -6 +6 +6 -5 -5 -5 -5
Fagert är likandet, som blev vår lott och arvedel. 
-4 +5 +5 +5 +5 -4 +5 +6 +5 +5 -4 -4 -4 -4 
Så firom dess fägring ne med sång och stråkars spel.
+3  +6 +6 +6 +6 -5 +6 -6 +6 +6 -5 -5 -5 -5
Så tändom ånyo det hopp, som våra fäder närt.
-4 +5 +6 +5 -4 -3 -4 -5 -4 
För slit och mödor av fröjd och sol,
-3 +3< -3 -3 -4 +5 -3 
ett mått oss beskärt. 
+6   +6 +6 +6 -5 +6 -6 +6 +6 -5 -5 -5 -5
Fagert är likandet, som blev vår lott och arvedel. 
-4  +5 +5 +5 +5 -4 +5 +6 +5 +5 -4 -4 -4 -4
Så firom dess fägring ne med sång och stråkars spel.
+3  +6 +6 +6 +6 -5 +6 -6 +6 +6 -5 -5 -5 -5 
Så tändom ånyo det hopp, som våra fäder närt. 
-4 +5 +6 +5 -4 -3 -4 -5 -4 
För slit och mödor av fröjd och sol,
-3 +3< -3 -3 -4 +5 -3 
ett mått oss beskärt.

Добавил: ?, 2011.11.05

Добавить комментарий