Hej w Dzien Narodzenia

Hej w Dzien Narodzenia

Автор мелодии: Piotr Rubik
-5   5  5 5 6 -6 -5 5 -5 -6 6 -5 5
Hej w Dzien Narodzenia Syna jedy-ne-go
5 5  5 -5 -6 6 -5 5 -5 -6 6 -5 5
Ojca przedwiecznego Boga prawdziwego
-5 -5 5  -4 5 6  -5 6 -5 5 -5 5 
We-so-lo spiewajmy, chwale Bogu dajmy.
 6 6 5 -5 6 5 -5
Hej kole-da kole-da
(repeat last two lines)


(Lines between /: :/ are repeated)

2. Panna porodzila niebieskie Dzieciatko, 
w zlobie polozyla male Pacholatko. 
/: Pasterze spiewaja, 
na multankach graja. 
Hej kolêda! Kolêda! :/

3. Skoro pastuszkowie o tym uslyszeli, 
zaraz do Betlejem czem prêdzej biezeli. 
/: Witajac Dzieciatko, 
male Pacholatko. 
Hej kolêda! Kolêda! :/ 

5. Kuba nieboraczek nierych³o przybiezal, 
spieszno bardzo bylo, wszystkiego odbiezal. 
/: Panu nie mial co dac, 
kazali mu spiewac. 
Hej kolêda! Kolêda! :/

6. Dobyl tak wdziêcznego glosu baraniego, 
ze siê Józef stary przestraszyl od niego, 
/: juz uciekac mysli, 
ale drudzy przyszli. 
Hej kolêda! Kolêda! :/ 

7. Mówi mu Staruszek: nie spiewaj tak piêknie, 
bo siê glosu twego Dzieciatko przelêknie, 
/: lepiej Mu zagrajcie, 
Panu chwalê dajcie. 
Hej kolêda! Kolêda! :/
Жанр: Рождественские
Тип гармошки: Блюзовая
Сложность: Для начинающих
Ключ гармошки: C

Добавить комментарий