Härlig är Jorden ((Chromatic)

Автор мелодии: Cecilia Bååth-Holmberg
5  5  5 -5 -2 3 
Härlig är jorden,  
6   6 6   6  -6 -5 6 
Härlig är Guds himmel,  
7 8 -7  7 -6 6   -6  6   -5 
Skön är själarnas pilgrimsgång.  
7 -7  7 7 6-6 
Genom de fagra  
-6 7-6 -6 -5 6 
Riken på jorden  
6   6  6    7-6 6   -5  5 
Gå vi till paradis med sång.  

Tidevarv komma,  
Tidevarv försvinna,  
Släkten följa släktens gång.  
Aldrig förstummas  
Tonen från himlen  
I själens glada pilgrimssång.  

Änglar den sjöngo  
Först för markens herdar.  
Skönt från själ till själ det ljöd:  
Människa, glöd dig,  
Frälsarn är kommen,  
Frid över jorden Herren bjöd.
Жанр: Религиозные
Тип гармошки: Хроматическая
Ключ гармошки: C

Добавить комментарий