HARMONICA.RU > Табы для губной гармошки > Hakuna Matata (Хакуна матата)

Hakuna Matata (Хакуна матата)

Элтон Джон

Неопределенный Блюзовая Неопределена
Неопределен Неопределенная Неопределено
+8bend +8 +8 -8 +7 -6 +7 +7 -6 +7 -8
+8 +8 -8 +7 +7   +8 +8 -8 -8
-8 +8bend -8 +8 -8 +7
+8b +8b -8 +8b -8 +7
-6 +7 -8 +8b -8 +7
+7 +8b -8 +8b -8 +7
-6 +7 +8b -8 -8

Медиа

Добавил: ?, 2011.11.05

Добавить комментарий