Fly with me (Perfect World OST) (дополненный)

Fly with me In the per- fect world
(6) 7 (8) (9) 8 (8)  7  (6)

Go with me just  like a bird
(6) 7 (8) (9) 8 (8) 7 (8)

Mei shen me neng zu lan zi you de tian di
(4) (5) 6 (5) 6 (5) 6 (5) 6 (6) (6)
Жанр: Игра

Добавить комментарий