Els Segadors (Catalonia National Anthem)

Автор мелодии: Francesc Alió, 1892
5 -5 6 -6 -5 6 5
Catalunya triomfant,
6 -6 -7  -7 -8 -7 -6 6
tornarà a ser rica i plena.
6 -6 -7 7 -5 6  -6
Endarrera aquesta gent
-5 6 -6 -7 -7 -6 -5 6 5
tan ufana i tan superba.

5  5 5 5555
Bon cop de falç,
-7 -7 -7 7 
Bon cop de falç,
7 7 -7 -6 -7 -5 6 
Defensors de la terra!
5  5 5 5555
Bon cop de falç!

5 -5 6 -6 -5 6 5
Ara és hora, segadors.
6  -6 -7  -7 -8 -7 -6 6
Ara és hora d'estar alerta.
6  -6  -7 7 -5 6  -6
Per quan vingui un altre juny
-5 6 -6 -7 -7 -6 -5 6 5
esmolem ben bé les eines.

5  5 5 5555
Bon cop de falç,
-7 -7 -7 7 
Bon cop de falç,
7 7 -7 -6 -7 -5 6 
Defensors de la terra!
5  5 5 5555
Bon cop de falç!

5 -5 6 -6 -5 6 5
Que tremoli l'enemic
6 -6 -7  -7 -8 -7 -6 6
en veient la nostra ensenya.
6 -6 -7 7 -5 6  -6
Com fem caure espigues d'or,
-5 6 -6 -7 -7 -6 -5 6 5
quan convé seguem cadenes.

5  5 5 5555
Bon cop de falç,
-7 -7 -7 7 
Bon cop de falç,
7 7 -7 -6 -7 -5 6 
Defensors de la terra!
5  5 5 5555
Bon cop de falç!
Жанр: Патриотизм
Тип гармошки: Блюзовая
Сложность: Для начинающих
Ключ гармошки: C

Добавить комментарий