HARMONICA.RU > Табы для губной гармошки > Düþlerin parlayýp söndüðü yerde

Düþlerin parlayýp söndüðü yerde

Zülfü Livaneli

Неопределенный Блюзовая Неопределена
Неопределен Неопределенная Неопределено
7 -6 -6  8 -8 -8  -8 7 7  -6 -6
Düþlerin  parlayýp söndüðü  yerde
7 -6 -6  8 -8 -8  -8  7 7  -6 -6
Buluþmak seninle  bir akþam üstü
-7 7 -8 -8 7 7  -7 7 -7 6 6 -6 -7 7 -7 -6
Umarsýz þarkýlar dudaðýmda bir yarým  ezgi
-7 7 -8  -8 7 7 -7  7 -7 6 6  -6 -7 7 -7 -6
Sýðýnmak gözlerine sýðýnmak bir akþam üstü

8 -9 9  9  -9 -9  8 8 8 -9 8 -8 7 -6 -6
Gözlerin bir çýðlýk  bir yaralý haykýrýþ
-7 7 -8 -8 7 7 -7 7 -7 6 6 -6 -7 7 -7 -6
Gözlerin bu gece çok uzaktan geçen bir gemi
7  -6 -6  8  -8 -8 -8  7 7 -6 -6
Bir orman  bir gece  kar altýndayken
7 -6 -6 8 -8 -8  -8 7  7 -6 -6
Çocuksu uçarý  koþmak seninle
-7 7 -8  -8 7 7 -7 7 -7 6   6 -6 -7 7 -7 -6
Elini  avucumda bulup yitirmek yitirmek
-7 7 -8  -8 7 7 -7  7 -7 6  6  -6 -7 7 -7 -6
Sýðýnmak ellerine  sýðýnmak bir gece  vakti

8 -9 9  9  -9 -9 8 8 8 -9 8 -8  7  -6 -6
Ellerin bir   martý telaþlý   ve  ürkek
-7 7 -8 -8 7 7 -7 7 -7 6  6  -6 -7 7  -7 -6
Ellerin fýrtýnada çýrpýnan bir beyaz  yelken
7  -6 -6 8 -8 -8 -8 7 7  -6 -6
Bir kenti böylece  býrakýp gitmek
7-6 -6 8  -8 -8  -8 7 7  -6 -6
Ýçinde bir kaygý  binbir soruyla
-7 7 -8 -8  7 7 -7 7 -7 6 6  -6 -7 7 -7 -6
Bitmemiþ bir þarký dudaðýmda bir yarým  ezgi
-7 7 -8 -8 7 7 -7  7 -7 6  6  -6 -7 7 -7 -6
Sýðýnmak þarkýlara sýðýnmak bir ömür  boyu

Добавил: ?, 2011.11.05

Добавить комментарий