Du Gamla Du Fria

Автор мелодии: Richard Dybeck
12 Hole Chromatic (std 48) Key of C

-5 -5 -3< -3< -3< +5 -5 -5 +5 -3< -3 
Du gamla, du fria, du fjällhöga Nord, 
+5 +5 -3 -3< +5 -3 -5 -3< +3 -2 
du tysta du glädjerika sköna! 
-2 -3< -3< +5 -3 -3 -3< +3 -2 +3 -3 -2 
Jag hälsar dig vänaste land uppå jord, 
-2 -3< -3 -3< +5 -5 -3< -5< -5 +5 -3< 
din sol din himmel dina ängder gröna,
-2 -3< -3 -3< +5 -5 -3< -5< -5 +5 -3< 
din sol din himmel dina ängder gröna,

-5 -5 -3< -3< -3< +5 -5 -5 +5 -3< -3 
Du tronar på minnen från fornstora dar,
+5 +5 -3 -3< +5 -3 -5 -3< +3 -2 
då ärat ditt namn flög över jorden. 
-2 -3< -3< +5 -3 -3 -3< +3 -2 +3 -3 -2 
Jag vet, att du är och du blir, vad du var. 
-2 -3< -3 -3< +5 -5 -3< -5< -5 +5 -3< 
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden! 
-2 -3< -3 -3< +5 -5 -3< -5< -5 +5 -3< 
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden!
 
-5 -5 -3< -3< -3< +5 -5 -5 +5 -3< -3 
Jag städs vill dig tjäna mitt älskade land, 
+5 +5 -3 -3< +5 -3 -5 -3< +3 -2 
din trohet till döden vill jag svära. 
-2 -3< -3< +5 -3 -3 -3< +3 -2 +3 -3 -2 
Din rätt, skall jag värna, med håg och med hand, 
-2 -3< -3 -3< +5 -5 -3< -5< -5 +5 -3< 
din fana, högt den bragderika bära, 
-2 -3< -3 -3< +5 -5 -3< -5< -5 +5 -3< 
din fana, högt den bragderika bära, 

-5 -5 -3< -3< -3< +5 -5 -5 +5 -3< -3 
Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd, 
+5 +5 -3 -3< +5 -3 -5 -3< +3 -2 
för Sverige, den kära fosterjorden. 
-2 -3< -3< +5 -3 -3 -3< +3 -2 +3 -3 -2 
Jag byter Dig ej, mot allt i en värld. 
-2 -3< -3 -3< +5 -5 -3< -5< -5 +5 -3< 
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden. 
-2 -3< -3 -3< +5 -5 -3< -5< -5 +5 -3< 
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Жанр: Патриотизм
Тип гармошки: Хроматическая
Ключ гармошки: C

Добавить комментарий