Black Humor (Hei Se You Mo)

Black Humor (Hei Se You Mo)

Автор мелодии: Jay Chou
Hei Se You Mo 

Jay chou


5  5
nan guo
5  -5 5  -4 4 5  5
shi yin wei men le hen jiu
5  -5 5  -4  4 -3 4
shi yin wei xiang le tai duo
4  6  -5 5 4 5  -4
shi xin li qi le zuo yong

5 5
ni shuo
5 -5  5   -4  4  5  5
ku xiao chang chang pei zhe ni
5  -5 5 -4 4  -3  4
zai yi qi you dian mian qiang
4  6 -5 5  4  5  -4 -4
gai bu gai xian zai xiu le wo


5 -5  6  6 
bu xiang tai duo
3 3   6 -5  5  -4 -4  4  -4  4  -4 5
wo xiang yi ding shi wo ting cuo nong cuo gao cuo
-5 -5
bai tuo
3 3   -5 5 -4 4  4  4  -4 3
wo xiang shi ni de nao dai you wen ti


5  -5  6  6 
sui bian shuo shuo
3 3  6 -5 5 -4   
qi shi wo zao yi jing 
-4 4  -4 4  -4 5   -5 -5
cai tou kan tou bu xiang duo shuo
3  3  -5 5 -5 6  6  -6 6
zhi shi wo pa yan lei cheng bu zhu

3 6
bu dong
4 -4 5  5 -4 -5
ni de hei se you mo
-3  -5
xiang tong
-4 5  -5 -5 5  5
que you zai kao dao wo
-3  6
shuo san
5 -5  6  6  -6 -5
ni xiang hen jiu le ba?
5 5 -4  -5  5   -4 5
wo bu xiang chai chuan ni oh~

-3  -5
dang zuo
4 -4 5  5 -4 -5
shi ni kai de wan xiao
-3  -5
xiang tong
-4 5  -5 -5 5  5
que you zai kao dao wo
-3  6
shuo san
5 -5  6  6  -6 -5
ni xiang hen jiu le ba?
5  5  -4 3 -5 5 -4 4
bai gei ni de hei se you mo
Тип гармошки: Блюзовая
Ключ гармошки: C

Добавить комментарий