Bia³y Mi¶ (White teddy)

Bia³y Mi¶ (White teddy)

Автор мелодии: Miros³aw Górski
(5)5(4) (6)(6)(6)6(5)6 (4)5 (5)(5) (5)65 (4)4(4)x2
Bia³y Mi¶ dla dziewczyny któr± kocham i kocha³ bêdê
 wci±¿
Lecz dziewczyna jest juz z innym i pozosta³ mi tylko Bia³y Mi¶...
ref.
(5) 6(6)(6)6(5) (6) (6) (6)6(5)6   
Hej dziewczyno spój¿ na Misia,
(4) 5(5)(5) (5)65 (4)4(4) x2
Niech przypomni, przypomni ch³opca Ci

Nieszczê¶liwego ma³ego misia
który w oczach ma tylko bia³e ³zy...

Добавить комментарий