Bahay Kubo

Автор мелодии: The Filipino People
Bahay kubo, kahit munti
4 5d 6 5d 4 4d 5 4 
Ang halaman doon ay sari-sari.
4  4 4d 5 4d 4 6 6 6d 6 5d
Singkamas at talong, sigarilyas at mani
4  4 5d 6 5d 5  4 4 4d 4d 5 4d 4
Sitaw, bataw, patani.
4 4d  4d 5  4d 4 5d

Kundol, patola, upo't kalabasa
4 5d  6 5d 5 4 4d 4d 5 4d 4
At saka mayroon pang labanos, mustasa,
4 4 4d 5 4d  4  6 6 6  6d 6 5d
sibuyas, kamatis, bawang at luya
4 4 5d  6 5d 5  4 4d  5 4d 4
sa paligid-ligid ay puro linga.
4 4 4d 4d 4d 5 5 5 4d 5 5d
Жанр: Детские мелодии
Тип гармошки: Блюзовая
Сложность: Для начинающих
Ключ гармошки: C

Добавить комментарий