והיא שע&#

יונתן רזאל

Соул Блюзовая Средняя
Неопределен C Неопределено
כל שורה של
טאב על שורה
של מילים -
אבל לא לפי
המקום...
(המספרים
משמאל
לימין
והמילים
הפוך
 -6 -7 7 8 -6  -6 -6 -6 6 -7 -6
והיא שעמדה
לאבותינו

-6 -7 -7 7 6  7 7 -8 -8 -8 -8 7 8 -8
והיא שעמדה
לאבותינו
ולנו

-8 8 -9 8 -6 -6  -6 -6 -10 9 -9 9 7 -8 8 -8 
שלא אחד
בלבד עמד
עלינו
לכלותינו

7 7 7 7 -8 8 -8 7 -7 6 -6
עמד עלינו
לכלותינו
X2

8 8 8 9 -10 -10 -10 -6 -7 7 -6 6 
והקדוש
ברוך הוא
מצילנו 

6 6 6 5 6 -5  -5 5 -4 4 5 5 
 מצילנו  
מידם

5 5 5 6 -6 -6 -6 -6 -7 7 -6 6 
והקדוש
ברוך הוא
מצילנו 

6 6 6 5 6 -5  -5 5 -4 4 5 5 
 מצילנו  
מידם

8 -8 8 -6 -6  //בפעם
הריאשונה
ני ני ני ני   //

-8 7 -7 -6 -6  // בפעם
השניה 
ני ני ני ני   // 

8 -8 8 -7 -7 
ני ני ני ני
 
-8 -9 8 -8 7 -7 -6 
ני ני ני ני
ני ני ני
 
-10 9 -9 8 -8 7 -8 8 
ני ני ני  ני
ני ני ני ני
 X2

Добавил: ?, 2011.11.05

Добавить комментарий