Zwyciezca Smierci

Polish tradional

Религиозные Блюзовая Для начинающих
Неопределен B Неопределено
6 -5 -6 6 5 -4  5 6 -5 -6 6 6
Zwyciezca smierci, piekla I szatana
6 -5 -6 6 5 -4  5  6 -5  -6 6 6
Wychodzi z’grobu dnia trzecie go z’rana
-7 -7 -6  6 6  7 -7 7  -7 -6 -6
Narod nie wierny trwozy sie, przestrasza
6 -5  5 -4 4  7 -6 6 -5 6
Na cud Jonasza. A – lle-lu-ja!

Добавил: ?, 2011.11.05

Добавить комментарий