We rode on the troika (tremolo)

This is a Russian folk song.
The melody of this song has been made into the song "Those were the
days my friend" using different words.

Diatonic users can play this using one note lower than listed except
the -12 in the chorus, this would be replaced by a blow bend on the 10
hole.

9 9 -10 10 -11 10 -10 9 10 9
yekhali na troike s bu-bentsami
9 -8 8 -9 9 -9 8 -8 -7
a vdali melkali a-gan-ki
9  9 -10 10  -11 10 -10 9 10 9
Ekh, kagda by' mnye tipyer sa va-mi
-10 -10 -10 10 -10 8 -9 9 -10
du-shu by' rasvyeyit ot toski

chorus:
10 10 -10 -10 -9 9
da-ro-goi dli-noyu
9 9 -9 -9 8 8
pagodoi lunoyu
-7  -8  8 -9
da s pyesnyey toi
 9  -10 9 -9  9 -8
shto vdal letyit zvenya
7  -7 -8 -9 8 8
i s toi stari-noyu
8  -9 -10 -11 10 10 
da s se-mi--stru-no-yu
 9 -10 10 -12
shto po notsham
-11 10 -10 9 -9 9
tak mu-tshila minya


Da vykhodyit, pyeli my' zadarom
po naprasnu notsh sa notshyu zhgli
yesli my' pakontshili so stary'm
tak i notshi eti ataschli
(chorus)

V dal radnuyu novy'mi putyami
nam atny'nye yekhat suzhdeno!
Yekhali na troike s bubentsami,
da tipyer prayekhali davno
(chorus)
Жанр: Фолк
Тип гармошки: Тремоло
Сложность: Для начинающих
Ключ гармошки: C

Добавить комментарий