Tryggare kan ingen vara/ Hymn 428

Автор мелодии: Lina Sandell-Berg(Lyrics)
4  -4 5 5  6 5  5-4
Tryggare kan ingen vara,
-4 5  -5 -6 6 -5 -5 5
Än Guds lilla barnaskara,
 4  4 -6 -6 7 -6-6 6
Stjärnan ej på himlafästet,
5 6  6 -5 -3 -4 -4 4
Fågeln ej i kända nästet.
Жанр: Религиозные
Тип гармошки: Блюзовая
Сложность: Для начинающих

Добавить комментарий