Tryggare kan ingen vara

Автор мелодии: Lisa Sandell-Berg
12 Hole Chromatic (std 48) Key of C

-5 +6 -6< -6< -7 -6< -6< +6 
Tryggare kan ingen vara 
+6 -6< +7 -8 -7 +7 +7 -6< 
än Guds lilla barnaskara, 
-5 -5 -8 -8 -9 -8 -8 -7
stjärnan ej på himlafästet, 
-6< -7 -7 +7 +5< +6 +6 -5
fågeln ej i kända nästet.

Herren sina trogna vårdar 
uti Sions helga gårdar; 
över dem han sig förbarmar, 
bär dem uppå fadersarmar.

Ingen nöd och ingen lycka 
skall utur hans hand dem rycka. 
Han, vår vän för andra vänner, 
sina barns bekymmer känner.

Gläd dig då, du lilla skara: 
Jakobs Gud skall dig bevara. 
För hans vilja måste alla 
fiender till jorden falla.

Vad han tar och vad han giver, 
samme Fader han dock bliver, 
och hans mål är blott det ena: 
barnens sanna väl allena.
Жанр: Фолк
Тип гармошки: Хроматическая
Ключ гармошки: F

Добавить комментарий