Sitsiritsit Alibangbang

Автор мелодии: The Filipino People
Sitsiritsit, alibangbang Salaginto 
6 6 6 5  6 5d 5 4d 5d 5d 5d 4d
salagubang. Ang babae sa lansangan kung 
5d 5 4d 4  6  6 6 4 4  4d 5 5d 5d 
gumiri'y parang tandang. Santo Ni�o sa 
5d 5d 6 5d 5  4d 4   6 6 6 5d 6
Pandakan Putoseko  sa tindahan Kung ayaw 
5d 5 4d 5d 5d 5d 4d 5d 5 4d 4  6  6 6
mong magpautang  Uubusin  ka ng langgam
4  4 4d 5 5d 5d 5d 5d 6 5d 5  4d 4
Mama, mama, namamangka  Pasakayin yaring 
6 6  6 5  6 5d 5 4d 5d 5d 5d 4d 5d 5 
bata. Pag dating sa Maynila, Ipagpalit 
4d 4 6  6 4  4 4d 5 5d 5d 5d 6 
ng manika
5d 5 4d 4
Жанр: Детские мелодии
Тип гармошки: Блюзовая
Сложность: Для начинающих
Ключ гармошки: C

Добавить комментарий