saa vabaks Eesti meri

Автор мелодии: V.Oxford
saa vabaks eesti meri

6  7 7 7   6 -6-6
Veel merivood on vabad
-6 6 -6  6-55
ja võimsalt kohavad.

6   77-8-9   88
Veel kodupinnal metsad
7   -76   8-87
meil armsalt mühavad.

6  56    8-8 76
Saa vabaks, Eesti meri!
8  8-8   -98  -8
Saa vabaks, Eesti pind!
-6  7-7  -66 65
Siis tuisku ega tormi
6 -6-7   7-77
ei karda eesti rind
Тип гармошки: Блюзовая
Сложность: Для начинающих

Добавить комментарий