Så lunka vi så småningom

C.M Bellman

Классика Блюзовая Для начинающих
Неопределен C Неопределено
3  4 4 5 5  6 -5 5 -4  4 4 -4 5 -5
Så lunka vi så småningom från Bacci buller och 
5 -4
tumult, 
3  4 4 5 5  6 -5  5  -4  4 4 -3 -3
när döden ropar : Granne kom, ditt timglas är nu 
 4
fullt. 
3  4 4  5  5  6 -5 5  -4 4  4 -4 5
Du gubbe fäll din krycka ner, och du, du yngling, 
-5  5  -4
lyd min lag, 
3   4 4  5  5 6 -5  5 -4 4 -3 -3 4
den skönsta nymf som åt dig ler inunder armen 
 4
tag. 

Chorus:
6  6 -5 -4 -4 -6 7  6  5  6  6-5  -4
Tycker du att graven är för djup, nå välan, så 
-4  -6 7 6 5
tag dig då en sup, 
6  6  -5 -5-5 5  5 5 -4  -4-4 4 -3 4  4
ta dig sen dito en, dito två, dito tre så dör du 
-3 3 -3  4
nö-ö-öjdare.

This is the first verse, there are more. It was composed by Bellman
over 200 years ago..We Swedes still loves to sing this song when we
are drinking and having a good time....

Добавил: ?, 2011.11.05

Добавить комментарий