Rīga Dimd! | Rīga Shakes

Автор мелодии: Jānis Cimze
Rīga Dimd! | Riga Shakes !
Type: Folk (Remix)
Author: Jānis Cimze
Type: Music for choir
http://www.youtube.com/watch?v=ZDI21AwVbno

To play this better listen to midi than try tab out !

4 4 5 4 4 5 4 6 -5 -5 4 -3 3

2x |2 -2 -2 3 -3 -3 4 4 -5 -5 5 -4 4

4 4 5 5 4 4 5 5 4 6 -5 -4 4 -3 3

2x |2 -2 -2 3 -3 -3 4 4 -5 -5 5 -4 4


1.Rīga dimd, Rīga dimd!
Kas to Rīgu dimdināj`?
2. Tai meitiņai pūru kala, 
Kam trejādi bāleliņ`.
3. Tēva brālis pūru kala,
Mātes brālis atslēdziņ`.
4. Viņas pašas īstais brālis
Zelta vāku liedināj`.


(I will later translate description in english)
Vispopulārākā no J.Cimzes tautasdziesmu
harmonizācijām. Pirmoreiz tā ievietota 1875.gadā
iznākušā krājuma "Dziesmu rota" 4.daļā -
"Lauku puķēs". Šī apdare iekļauta gandrīz
visu dziesmusvētku repertuārā.

Melodijas pieraksts nonācis J.Cimzes rīcībā ne
vēlāk kā 1872, agrāki pieraksti nav zināmi.
Pēc žanra – kāzu dziesma. J.Cimze un J.Sērmūkslis
reizē ar apdares publicēšanu izsaka pieņēmumu, ka
tā ir ukraiņu melodija (sk., SDzRVK, R., 1914, 167.lpp.).
Tomēr latviešu folkloras pierakstos var atrast daudzas citas
šī teksta un sižeta fiksācijas, neatkarīgas no
melodijas. Apdares pirmizdevums krājumā CDzR, 4.d., R.,
1875, 79.lpp. (melodijas apdari vīru korim J.Cimze
publicējis jau agrāk – sk. Latvju pirmie
vispārīgie dziesmu svētki, R., 1873, 5. [43.] lpp.).
Dziesmas vārdi J.Vītoliņa redakcijā no izd.
Dziesmu rota. Izlase, R., 1973, 110.lpp. Turklāt 2.panta
sākumā ieviesta latviešu tdz. zilbju kvantitātes
likumībām atbilstošāka forma – “Tai meitai–i pūru
kala”, kura sastopama arī vairākos citos izdevumos. Dziesma
bijusi 8. (1933), 10. (1948), 14. (1965), 16. (1973), 20. (1990) dzsv.
programmā.
Жанр: Фолк

Добавить комментарий