Porsgrunnsangen

Автор мелодии: Harald Christiansen
The first verse and the refrain of the song made in honor to the
norwegian city, Porsgrunn!


4 3 3 2 3 3 4 -4 -4 5 4
Spredt og I klynger der elven seg slynger,
-5 -5 -5 5 6 5 -4 
Ligger du porsblomstens by.
5 5 -4 4 4 -3 4 -4 -4 5 -5 
Dampfløyter hviner og sagbladet synger,
5 4 4 -4 4-3 4
muntert ved kveld og ved gry.

4 4 -4 -4 4 -4 5 4
For ditt vel vårt hjerte banker,
4 4 -5 5 -4
og fra fremmed havn,
5 -5 6 5 -4 4 6 -5 
hjem til deg går våre tanker.
5 -4 4 -3 4 
Kjært er Porsgrunns navn
Жанр: Патриотизм
Тип гармошки: Блюзовая
Сложность: Для начинающих
Ключ гармошки: C

Добавить комментарий