Pistoda laul

Автор мелодии: U.Naissoo
5 6 -6 -6-7  6 6-5 5 4
Ühel seikleval priiuserüütlil
3 4 5 44 -4 4-4 5
olgu pistoda alati vööl. 
6   5 6  -6-7 6  6 -5 5 4
Või peitku ennast hoopis ta põues, 
  3   4  5 4-4   4
sest nii on kindlamgi veel. 


 4  -4 -4 -4 -45-5 -55 5   
See relv on ka imelik talisman, 
   5  -5-5  -5  -5 4 -5 6
   mis hoiab sind päeval ja ööl. 
   5 -4-4  -45 -5  5 6   -6 7
   ja lõikab läbi kõik kütked, kütked, 
   -7-7-7  -6-4 5  6
   millesse satud sa teel. 
   -5 5 6 -6-6   6 6  -5  5 4
   Ta jätab terveks, terveks vaid kütked,
   4  3 4  5 4 -44-4 5 
   mis hoidmas teda sinu vööl.
   6   5  6 -6-67 6 6 -5 5 4
   Neid kütkeid tema  läbi ei lõika, 
   4   3 4 5 4 -4  4
   sest nii on kindlamgi veel.
Жанр: 60-е
Тип гармошки: Блюзовая

Добавить комментарий