pick a bale o cotton

pick a bale o' cotton
-3  3**  -2(7x)  2  -1

Gonna jump down, turn around, pick a bale o' cotton

-3   3** -2 - 2 - 2  -1  -1  2 -1 -2

Gonna jump down, turn around, pick a bale a day

-3 4 -4 -3 -3 -3 -3 -2 -1


Oh Lordy, pick a bale o' cotton

-3 4 -4 -3 3** 3  2 -1 -2

Oh Lordy, pick a bale a day
Жанр: Блюз

Добавить комментарий