Öppna lanskap

Öppna lanskap

Автор мелодии: Ulf Lundell
Famous Swedish song by Ulf Lundell


 5  (5)   6  7 (7)  (8)  7   6
Jag trivs bäst i öpp - na land - skap

 5  5  (5)  5  (4)  6  5 
nä - ra ha - vet vill jag bo 

 5  (5) 6  7  (7) (8) 7  (8)
någ - ra må - na - der om å - ret

8  8  (9)  8  (8) 7  7
så att sjä - len kan få ro

 5  (5)  6  7 (7)  (8)  7   6
Jag trivs bäst i öpp - na land - skap

 5  (5)  5  (4)  6  5  
Där vin - dar - na får fart

 5  6   7  (7) (8)  7 (8)  8 
Där lär - kor - na står högt i skyn

 8  (9)  8  (8) 7   7
och sjun - ger - un der - bart

 8  (8)  (8) (8) (8)   7   (8)  8
Där brän - ner jag mitt bränn - vin själv

8   (9)  8  (8)  9  8  (8)  7  
Och kryd - dar med Jo - han - nes - ört 

(6) (7)  (7) (7) (7)  7  (8)  8   
och dric - ker det med väl - be - hag

 8  (8)  (8)  7   7  (7)    
till sill och hem - bakt vört

 9  (9)  8  (8) 8  (9)  8   (6)
Jag trivs bäst i öpp - na land - skap

(8)  8 (9)  8  (8)  7  7
nä - ra ha - vet vill jag bo
Тип гармошки: Блюзовая
Сложность: Для начинающих

Добавить комментарий