Moonlight (tremolo)

Фолк Тремоло Для начинающих
Неопределен C Неопределено
This is a russian folk song:
This can be played on a diatonic by playing one number lower than
listed.
The numbers in parenthesis () are slurred together.

-5  6 -6 (6-5) 5 -5 6  4
Mnye nye spitsya, nye lezhitsya,
-5 6 -6 (6-5) 5 -5 6
i son mi-nya nye biryot.
-4  5 -5 (5-4)  4 5  6  5
Ya s-khadil by' k Sashe v gosti,
-4 5 -5 (5-4) (4-5) (65) 4
da nye zna-yu  gdye zhy'vyot.

Ya s-khadil by' k Sahe v gosti,
da nye znayu gdye zhy'vyot.
Paprosil by' tovarisha
moi tovarish dovidyot

Paprosil by' tovarisha
moi tovarish dovidyot
No tovarish lutshe, krashe,
bayus, Sashu atabyot.

Svetit myesyats, svetit yasny'
svetit byelaya zarya,
osvetila put'-daroshku
vdol do Sashina dvora.

Padkhazhu ya k Sashe, k domu,
no agnya u Sashi nyet.
Pastutshal ya pod okoshkom-
moya Sasha krepko spit.

"Sty'dno, sty'dno tibye, Sasha,
so vetshera rano spat'!"
"A tibye, moi drug, sty'nyeye
do polunotshi gulyat'!"

Добавил: ?, 2011.11.05

Добавить комментарий