HARMONICA.RU > Табы для губной гармошки > Kum ba yah

Kum ba yah

Неопределенный Неопределенный Неопределена
Неопределен Неопределенная Неопределено
4 5 6 6 6 -6 -6 6 
Kum ba yah, my lord, kum ba yah. 
 
 4 5 6 6 6 -5 5 -4 
Kum ba yah, my Lord, kum ba yah, 
 
 4 5 6 6 6 -6 -6 5 
Kum ba yah, my Lord, Kum ba yah, 
 
-5 5 4 -4 -4 4 
Oh, Lo-rd, kum ba yah

Добавил: Blacky, 2003.11.26

Добавить комментарий