Kas girelej trinktelej

Автор мелодии: Lithuanian traditional / Vytautas V. Landsbergis
-6   -6 7 7 -7 -7 7
Kas girelėj trinktelėj,
-6  -6 7 7 -7 -7 -6
Net girelė sujudėj.A-a-a, a-pa-pa,
Net girelė sujudėj.

Ir atskrido uodelis,
Ir nutūpė ant šakos.

Ir papūtė vėjulis,
Ir nukrito uodelis.

Ir nukrito uodelis,
Išsimušė tris dantis.

Ir atskrido musiukė,
To uodelio sesiukė.

Oi uodeli, uodeli,
Ar tu sergi, negali?

Ar tau reikia daktaro,
Ar kunigo, klebono?

Nei man reikia daktaro,
Nei kunigo, klebono.

Man tik reikia arielkos,
Kad ir pusę butelkos.

Dar arielkos nedavė, 
O uodelis numirė.

Reikia kirvio, lopetos,
Tuoj uodelį pakavos.

Kai uodelį kavojo,
Visos musės raudojo.

Kai uodelį dėj duobėn,
Visos vapsvos verkt pradėj.
Жанр: Фолк
Тип гармошки: Блюзовая
Ключ гармошки: C

Добавить комментарий