Julekveldsvisa

Alf Prøysen & Arnjlot Høyland

Рождественские Блюзовая Для начинающих
Неопределен C Неопределено
4 -6 -6 -6 -7 -6 -6 6 -5 6 -5 -4 4 
Nå har vi vas-ke gol-vet og vi har bø-ri ved
4 4 4  -5  5  -5 -5 -6  -6 -6 6  6
og vi har sett opp fug-gel-band, og vi har pyn-
-5 6
te tre
4 -6  -6 -6 -7 -6 -6 6 -5 6 -5 -4 4
nå sett vi øss og kvi-le og pus-te på ei stund
4 -4 -4 5  -4 4 -6 -6 6 -4 5  4  -5
i-mens je rug-ge vo-ga, så bror din får en blund.

Добавил: ?, 2011.11.05

Добавить комментарий