Ja må han leva (Swe birthdaysong)

Неопределенный Блюзовая Для начинающих
Неопределен C Неопределено
4  4  4  4 3
Ja må  han leva,

5  5 5  5 4 
Ja må han leva,

6  6  6 -6 6 -5 5 -4 -4  -4
Ja må han leva ut i hundrade år

5  -5   -5  5  -4 -4
Ja visst, skall han le- va
-5  5  5   -  4 4
Ja visst, skall han le-va
4  -4  -4  -4  4 -3 4 4 4 4 4 4
Ja visst, skall han le-va, ut i hundrade år

Swedish Birthday greetingsong 
(May he or she live to be hundred yrs old)

Добавил: ?, 2011.11.05

Добавить комментарий