HARMONICA.RU > Табы для губной гармошки > Halluya -הללוי&

Halluya -הללוי&

The Givatron

Неопределенный Блюзовая Для начинающих
Неопределен Неопределенная Неопределено
6- 6- 6  6 5- 5- 5 5 
א דם חו זר וק
ציר יו מו 
5- 5 4- 5  4 4-*
צ נו ע הוא ו 
דל 
6- 6- 6 6  5- 5-  5 5 
ו  על ג בו צ 
רות ה חול 
4- 5   5- 6 5  5-*
עומסות לו כ 
מג דל 
7  7 6- 6- 5- 5-  4- 4-*
הוא ל פ ניו 
רו אה פת אום 
7-  7-  6 6 5 5  4 4*
את שתי עי ני
ה של בי תו 
6- 6-  6  6  5- 5- 5 5- 
ו  הוא אז שר ו 
 הן אי תו 
6 6-  4- 5 4* 4-*
ש רות ה ל לו 
יה 

4- 4- 4- 4- 4 4- 5 4-*
ה ל לו יה ו 
זה ה שיר 
5- 5- 5- 5- 5 5- 6 5-*
עו לה מ כל פי
נות ה עיר 
6-  6- 6- 6- 6 6-  7-* 7* 6- 5-
כש ה א  דם ו
שתי עי  ני בי
תו 
4 4-  5- 5- 5  4-*
ש רים ה ל  לו 
יה 

בונה אדם את
בנייניו 
מהבל
וקלפים 
יום יום
טורח ועמל 
יום יום הם
נטרפים 

אבל אל מול
חורבן
קלפיו 
עולה השמש
מעליו 
והוא אוסף
אותם אליו 
ושר הללויה 

הללויה וזה
השיר... 

פרושים ימי
פני האל 
יודע הוא
דרכי 
וכל שירי
כמו תפילות 
שולחו
למרחקים 

וכשיגיע
סוף התווי 
אנעל בשקט
את חיי 
ושיר חדש
צעיר וחי 
יושר
הללויה 

הללויה וזה
השיר... 
7- 4- 4- 4- 4- 4- 4-4- 4- 4- 4- 4- 4- 5-
     ה  ל  לו יה  ה
ל לו יה ה ל 
לו  יה

Добавил: ?, 2011.11.05

Добавить комментарий