Donten (Theme from Gintama)

Автор мелодии: Does
5 6 -6 6 -6 5
namari no sora

5 6 7 -7 -6 6 5
omoku tarekomi

6 -6 5 -4 5 4 -4 
mashiro ni dayono n da

4 -4 5 -5 6 -5 7 -7 -6
taiyou ga kukakete

-6 6 5 6 -4
mimi nari wo

5 -4 4 3 4
togaraseru

6   -6 -6 6 -6 -6
donten no michi wo

-6 6 -6 6 5 6 -4
kasa wo wasurete

-6 -6 -6 -6 6 -6 -6
Aruku kanojo wa

-6 6 -6 -7 7 -7 -6 6
ame ni obieteru

-6 -6 6 -6 -6
No de boku mo

-6 6 -6 6 5 6 5 -4 4
yowamushi burasagete

6 -6 6 -7 -7 -6
Sora wo aoku

Добавить комментарий