Deszcz jesienny

Автор мелодии: Warsaw Uprising partisan song
6 -5 5 -5 6 
De-szcz, je-sien-ny deszcz

-6 6 -5 -6 6
Smu-tne pie-sni gra,

-5 5 -4 -5 5 -4 4 5 -4 4 -3 -4 4 
Mo-kna na-nim ka-rab-iny,He-lmy kry-je rdza.

6 -5 5 -5 6 
Nies po blo-cie w dal,

-6 6 -5 -6 6
W za-pla-ka-ny swiat,

-5 5 -4 -5 5 -4 4 5 -4 4 -3 -4 4 
Prze-mo-czo-ne pod ple-ca-kiem,O-sie-mna-scie lat.

7 -6 -5 -6 6
Gdzies da-le-ko stad 

7 -6 -5 -6 6
Noc za-pa-da znów, 

-5 5 -4 -5 5 -4 4 5 -4 4 -3 -4 4
Cie-mna glów-ka twej dziew-czy-ny,Chy-li sie do snu.

Moze wlasnie dzis
Patrzy w mroczna mgle
I modlitwa prosi Boga
By zachowal cie.
Deszcz ,jesienny deszcz
Bebni w helmy stal,
Idziesz, mlody zolnierzyku,
Gdzies w nieznana dal.

Moze jednak Bóg
Da ze wrócisz znów,
bedziesz tulil ciemna glówke
Milej twej do snu.
Жанр: Патриотизм
Тип гармошки: Блюзовая
Ключ гармошки: C

Добавить комментарий