HARMONICA.RU > Табы для губной гармошки > Brödrarikena

Brödrarikena

A Andersson

Фолк Хроматическая Средняя
Неопределен C Неопределено
12 Hole Chromatic (std 48) Key of C

-3 -5 +6  -6 +7  -7 +9< +10 +10  -9 -9 +9   -7 
-7  +7 +7 -7<   -7 -6 -6  -7 +7 +6 -6 -5  
-3 -5 +6 -6 +7 -7 +9< +10 +10 -9 -9 +9 -7 
-7 +7 +7 -7< -7 -6 -6 -7 +7 +6 -6 -5 
+6 -6 -6 -6 -7 -7 +7 +7 +6 -6 +6 -6 -5 +6 

-3 -5 +6 -6 
+7 -7 +9< +10 +10 -9 -9 +9 -7 
-7 +9 +9 -7 +7 -6 -6 -7 +7 +6 -6 -5 
-3 -5 +6 -6 
+7 -7 +9< +10 +10 -9 -9 +9 -7 
-7 +7 +7 -7< -7 -6 -6 -7 +7 +6 -6 -5 
-3 -5 +6 -6 
+7 -7 +9< +10 +10 -9 -9 +9 -7 
-7 +7 +7 -7< -7 -6 -6 -7 +7 +6 -6 -5 
+6 -6 -6 -6 -7 -7 +7 +7 
+6 -6 +6 -6 -5 +6 
-3 -5 +6 -6 
+7 -7 +9< +10 +10 -9 -9 +9 -7 
-7 +9 +9 -7 +7 -6 -6 -7 +7 +6 -6 -5 
-3 -5 +6 -6 
+7 -7 +9< +10 +10 -9 -9 +9 -7 
-7 +7 +7 -7< -7 -6 -6 -7 +7 +6 -6 -5 
-3 -5 +6 -6 
+7 -7 +9< +10 +10 -9 -9 +9 -7 
-7 +7 +7 -7< -7 -6 -6 -7 +7 +6 -6 -5 
+6 -6 -6 -6 
-7 -7 +7 +7 +6 -6 +6 -6 -5 +6 


1 Tv sköna länder vet jag högt upp vid nordens pol, 
och syskontycke ha de med hvarandra; 
ej skönare du skådar, du fästets gyllne sol, 
hur länge och hur vidt du än må hvandra. 
Ha de ej guld och silfver, 
så ha de likväl nog af klara, blåa sjöar, 
af strömmar, berg och skog. 
Ett Sverige är, och Norge är de andra. 

2 åt infödd frihet vakta de tusenårig härd, 
de stå omkring med trogna söners skara; 
med skogen till sitt täcke och berg till hufvudgård 
hon hvilar trygg,  hon fruktar ingen fara. 
När faran står för dörren, nog veta de sitt värn 
- den Gud, som gaf dem frihet, han gaf dem också jern 
att friheten med lif och blod försvara.

Добавил: ?, 2011.11.05

Добавить комментарий