Anak

Freddie Aguilar

Неопределенный Блюзовая Для начинающих
Неопределен C Неопределено
Nang isilang ka sa mundong ito
6  7 8 8 8  8 8 8  -8 7
Laking tuwa ng magulang mo
6 7  7 7 7 7 7 -7 -6
At ang kamay nila ang iyong ilaw
6 -6 -7 -7 -7 -7 -6 6 6 -6 -6 
At ang nanay at tatay mo'y
6 8  8 8 8 8 -8 7
Di malaman ang gagawin
7 7 7 7 7  7 -7 -6
Minamasdan pati pagtulog mo
5 -6 -7 -7 -7 -7 -6 6 6 -6
At sa gabi'y napupuyat ang iyong nanay
-6 6 5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 6
Sa pagtimpla ng gatas mo
5 6 6  6 6 -6 -7 -6
At sa umaga  nama'y kalong ka
-6 6 5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 
Ng iyong amang tuwang-tuwa sa iyo
-5 -5 6 6 6 6 6  6 6 -6 -7 -6


Ngayon nga ay malaki ka na
6 6  7  8 8 8 8 -8 7
Nais mo'y maging malaya
7 7 7  7 7  7 -7 -6
Di man sila payag
-6 -7 -7 -7 -7 -7 
Walang magagawa
-7 -7 -7 -6 6 -6
Ikaw nga ay biglang nagbago
6 6 7  8 8 8  8 -8 7
Naging matigas ang iyong ulo
7  7 7 7 7 7  7 7  -7 -6
At ang payo nila'y sinuway mo
6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -6 6 -6
Di mo man lang inisip na
-6 6 5  -5 -5 -5 -5 -5
Ang kanilang ginagawa'y para sa iyo
-5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 6 6 -6 -7 -6
Pagkat ang nais mo'y
-6 6  5  -5 -5 -5
Masunod ang layaw mo
-5 -5 -5 -5 -5 -5 6
Di mo sila pinapansin
6 6 6 6 6 -6 -7 -6


Nagdaan pa ang mga araw
6 6 8  8 8 8 8 -8 7
At ang landas mo'y naligaw
7 7  7 7  7  7 -7 -6
Ikaw ay nalulong sa masamang bisyo
-6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -6 -6 6 -6
At ang una mong nilapitan
6 6  8 8 8  8 8 -8 7 
Ang iyong inang lumuluha
7   7  7 7  7 7 -7 -6
At ang tanong, "anak, ba't ka nagkaganyan"
-6 -6 -7 -7  -7 -7 -7  -6 -6 -6 6 -6
At ang iyong mata'y biglang lumuha ng di mo 
-6 6  5 -5 -5 -5 -5 -5  -5 -5 -5 6 6 6 
pinapansin
6 -6 -7 -6
Nagsisisi at sa isip mo'y
-6 6 5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Nalaman mong ika'y nagkamali
-5 -5 -5 6  6 6  6 -6 -7 -6 
Nagsisisi at sa isip mo'y
-6 6 5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Nalaman mong ika'y nagkamali
-5 -5 -5 6  6 6  6 -6 -7 -6 
Nagsisisi at sa isip mo'y
-6 6 5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Nalaman mong ika'y nagkamali
-5 -5 -5 6  6 6  6 -6 -7 -6

Добавил: ?, 2011.11.05

Добавить комментарий